Het tijdschrift van Kleine Brogel Air Base ‘Bij ons in KeeBee’

Zoals iedereen of bijna iedereen weet, heeft de Vliegbasis Kleine-Brogel een eigen tijdschrift. Dit magazine verschijnt een 4-tal keer per jaar (er kunnen speciale uitgaves zijn). Hierin staan artikels over de vliegbasis zelf, het vliegend en grondpersoneel. Kortom een algemeen overzicht over het gebeuren in en rond de basis. Ook KBspotting is hier vertegenwoordigd. We schrijven in elke uitgave een artikel over het spottergebeuren. Het leven aan ‘den draad’, open deur dagen, shows, …enz. Ons artikel zelf maar ook het hele tijdschrift is gekruid door foto’s van KBspotters.

Indien U geïnteresseerd zou zijn om het tijdschrift ‘Bij ons in KeeBee’ te ontvangen, zie dan hieronder voor de betalings-/contactgegevens.

—————————————————————–

As everyone or almost everyone knows, the Air Base Kleine Brogel  has its own magazine. This magazine appears 4 times a year (there may be special editions). It contains articles about the airbase itself, the flying and ground personnel. In short, a general overview of the happenings in and around the base. KBspotting is also represented here. We write in every edition an article about the life of the KeeBee spotters. Life at the fence“, open doors, shows, etc. Our article itself but also the entire magazine is spiced by pictures of KBspotters.

If you would be interested in receiving the magazine “In our Keebee , see below for the payment / contact information.

 

Voor meer info betreffende een abonnement staan wij steeds ter beschikking op het telefoonnummer 011/512214. Abonneren kan natuurlijk ook rechtstreeks door het overschrijven van € 25 (€ 30 voor buitenlandse abonnees) op de Kas Bijzondere Diensten 10 W Tac met volgende gegevens:

For more information on subscribing we are always available on the phone 0032/11-512214. Subscribing can also directly by banktransfer € 25 (€ 30 for foreign subscribers) on the

Kas Speciality Services 10 W Tac

with the following details:

BIC:                    GEBABEBB

IBAN:                 BE74 0011 7560 1907

Vermelding:    Bij ons in KeeBee – 2015