Patch KBSpotting Quiz Flag 2011

If you have something you want to sell, you can put i here. Only spotters related stuff, not the old dress of your mother in law.
Fri Nov 11, 2011 12:52 am

 • Geachte collega spotters,

  Zoals te lezen op het forum bij de aankondiging en uitnodiging voor deelname aan de KB-Spotting Quiz Flag 2011, (en nadien ook vermeld op de quiz aan de deelnemers van de deelnemende militairen) worden de winsten, afkomstig van inschrijvingsgelden en opbrengsten van de drank van de avond van de quiz, volledig afgestaan aan de 10 W Tac die dit op hun beurt mogen gebruiken voor een liefdadigheidsinstelling zijnde de "MS Liga" of het "I Fly For Charity" fonds.

  Daarom volgend voorstel :

  Om de resterende badges (over van minimum afname bij bestelling), niet te moeten weggooien en de aangeboden som voor de 10e W nog hoger te krijgen (het is uiteindelijk nog altijd voor een goed doel), worden deze resterende badges vanaf nu, aan alle leden van KB-Spotting te koop aangeboden.

  Aangeboden :

  Badge Zilveren Model KB-Spotting Quiz Flag 2011:


  De badge is dit jaar voorzien van klitteband ipv strijklaag.

  Hiervan zijn nog 27 exemplaren te koop.
  Kostprijs :
  € 10 (+€ 1 verzendingskost binnenland) zijnde € 11.

  Wat te doen om de verkoop hiervan eerlijk en zonder problemen te laten verlopen ?

  Geintereseerden in één (of meerdere) van deze badges :

  1) : Sturen een reply op deze posting.
  2) : EN sturen een PM naar ClaeskeB, waarna hij of zij de nodige gegevens voor een correcte verdere afhandeling ontvangt.

  Badges die niet worden verkocht, worden vanaf 01/12/2011 op Ebay te koop aangeboden !
  Deze verkoop loopt af op ergens in de loop van 2012 waarna de hierdoor verworven som geld, in samenspraak met 10W Tac KeeBee (kontaktpersoon E. Foblets) wordt overgemaakt aan het goede doel zijnde MS Liga of het I Fly for Charity fonds.

  Voor verdere vragen en/of info kan een PM naar ClaeskeB worden gestuurd.

  Laat ook u uw goed hart zien, steun de MS Liga en bestel één van deze unieke KB-Spotting Quiz Flag 2011 badges !

  Dear college spotters,

  As could be read on the forum at the introduction off the KB-Spotting Quiz Flag 2011 (and later on also mentioned on the quiz to the participating peoples from the squadrons) are all the profits, gathered from the entrance fees and profits from consumptions at the night of the quiz, going to be offered to the 10 W. who will use the money for a charity funds, being the "MS League" (an organization that takes care and offers support to peoples with the disease called “Multiple Scleroses”) or the "I Fly for charity funds".

  Therefore following proposal :

  To not have to throw away the remaining patches (minimum purchase at ordering) and in the same time to be able to raise the amount of money offered to the 10e W (it’s after all for a good cause), these patches are now, offered to buy, to every member of KB-Spotting until 01/12/2011.

  Offered :  Only 27 remaining examples.
  Price :
  € 10 (+ € 2 shipment costs abroad) being a total off € 12.

  What to do to keep the sales off these patches honestly and without any problems ?

  Interested persons for one (or more) patches should :
  1) : Send a reply following this posting.
  2) : AND sends a PM to ClaeskeB, after which he or she will receive the required information for a further and correct follow - up.

  Patches that are not sold by 01/12/2011 going to be offered for sale on Ebay !
  This sale expires somewhere in 2012 after which the collected amount of money, in consultation with KeeBee 10W Tac (contact person E. Foblets ) is transmitted to one of the charity funds.

  For more info or questions, don’t hesitate to send a PM to Claeskeb.

  Please, let your heart speak and order one off these unique KB-Spotting Quiz Flag 2010 Patches and support one of the charity funds!!

  The KB-Spotting Quiz Team.

  User avatar
  Claeskeb
  Moderator
  Moderator
   
  Posts: 1474
  Joined: Mon Dec 08, 2008 8:27 pm
  Location: Wijchmaal : 5 min met den auto tot aan de 05

Fri Nov 11, 2011 3:20 pmReturn to For sale
Information
 • Who is online
 • Registered users: No registered users